Thursday, July 9, 2015

अम्बा स्तुति

ॐ नमो भगवती भार्गवि 
माँ जगदम्बा नमो नमामि 
जय जय हे दुःखहरणी 
जय जय हे सुखकरणी 

नमो नमः शैलपुत्री 
नमो नमः दुर्गा कल्याणी 
जय जय हे अम्बे गौरी 
जय जय हे काली कात्यायनी 

नमो नमः ज्योत्सना किराती 
नमो नमः चण्डिका महागौरा
जय जय हे देवमात्रे पार्वत्यै 
जय जय हे धर्मज्ञानायै धर्मनिष्ठायै 

जय अम्बे अम्बालिके  अहोशनी 
जय जय है शिवकान्ता शिताक्षी 
जय शरण्या त्रयम्बके गौरा 
जय जय हे शारदा सिंहयाना 

ॐ नमो नमः भगवते भार्गवि॥ 

No comments: